Wednesday, February 25, 2009

DN försöker ta poäng på oriktig grund

Jag har annat på gång men medan jag pysslar med det kan väl jag också få säga nåt om Dictoria-alliansen? Det är inte mycket jag har att komma med men jag efterlyser lite sans och kunskap om man ska diskutera! Get your facts straight people! Dagens nyheters ledare från idag blandar som så många andra ihop privat och offentligt. Det är ju inte bara de som har kräkts på just den här detaljen med godkännande från både far och regering men ni har ju fel!

Personen Victoria Bernadotte (fast jag lärde mig igår att hon inte har ett efternamn!) behöver inte be någon om tillåtelse för varken förlovning eller annat, det har hon inte behövt sedan hon fyllde 18 år, precis som alla andra privatpersoner.

Nu är det dock så (och om detta kan man tycka!) att V.B i tillägg till att vara en vanlig människa har ärvt ett ämbete som är förenat med vissa plikter och privilegier. Den som innehavaren av detta ämbete gifter sig med erhåller också vissa privilegier och får en ställning som är dikterad i Sveriges grundlag. Det är alltså som varande kronprinsessa och därmed blivande drottning av Sverige hon måste be kungen (OBS! Inte sin far!) och regering om lov innan hon äktar någon, d v s upphöjer denne till kunglig status.

Nå! Diskutera gärna för och emot monarki men kom inte fjantandes med nå ljug om att hon måste be far sin om lov för att gifta sig. Hon (kronprinsessan) frågar faktiskt kungen och t o m folket, representerat av regeringen. Det är ju lite speciellt att en person är både person och prinsessa samtidigt s a s. Och att ett ämbete är både på livstid och 24/7. Därför är det lätt att blanda ihop det privata och den offentliga. Men faktum är ju att om kronprinsessan skulle välja att tacka nej till ämbetet så får hon gifta sig med vem hon vill utan att fråga nån.

Så är det.

No comments: