Friday, November 14, 2008

Vriday

Vill bara uppmärksamma två nya bloggar jag lagt till i min lista, båda börjar på V.

För den kunskaps- och klokhetstörstande, en like: Visdomstandens blogg.

För om livet på ett litet bibliotek: Vilse bland hyllorna.

Enjoy!

No comments: