Thursday, November 27, 2008

Redan som 14-åring var jag inne på det här med bevarande (och Emma var ett språkgeni)Emma säger (21:05):i min dagbok från 1995 ligger två lappar från dig

Johanna säger (21:05): Johanna säger (21:06):jag har inte tjyvläst!

Emma säger (21:06): "To Emma save this forever it's worth a fortune/Johanna
Till Emma Spara den här för alltid Den är värd en förmögenhet"


Emma säger (21:06):sen en till

Johanna säger (21:06):hahahaha

Emma säger (21:06):"To Emma. Save this too. It's a safe copy./Johanna"

Emma säger (21:06):hahahahha

Emma säger (21:07):(med översättning på det också)

Johanna säger (21:07):när är dom i från?

Emma säger (21:08):Det är klart tydligt att det behövdes en översättning med tanke på tidigare blad då jag hade skrivit denna text: "Good bye know are we with in THE EU sorry!"

Emma säger (21:08):dina lappar är från 28-10-95

1 comment:

Sofia said...

emma är fortfarande ett språkgeni! det roligaste med biologin var att sitta bredvid na och skriva lappar och läsa svaren.