Monday, May 12, 2008

argumentationsanalys änna
Nej, jag vet inte jag. Men å andra sidan har jag inte hittat obryddhet i någon av mina ordlistor heller.

No comments: