Saturday, December 16, 2006

goddag yxskaft


Vad betyder fördom?
Hittat i Sundsvalls Tidning [2006-12-16].

1 comment:

Sape said...

Alltså, Lillan 40 år! Jag tror Lillan är 42 år, minst.