Friday, September 25, 2009

Samhällsdebatt är inte kultur

eller? Sedan vi har fått med Sverigedemokraterna i (en viss del av) debatten har det för mig blivit allt tydligare att vi behöver en bredare och mer vida spridd kulturdebatt. Jag känner så ofta när jag läser SD:s diskussion att om vi bara. Om vi bara hade haft en allmän och självklar kulturdebatt, att varje människa hade nära till ett ifrågasättande och en inre diskussion om kultur. Då skulle alla fatta att det inte är så enkelt. Alla skulle fatta att Sverigedemokraternas kulturbegrepp är tomt och intet. Och de är bara ett alltför tydligt exempel.

Men hallå, det fattar väl alla, att kultur är mer än att hålla sig inom sina discipliner, konst, musik, bibliotek. Kultur är ju allt det vi är, människor i civilisation. Kulturdebatt är inte bara att diskutera vilka manifest man ska skriva om man ens ska det. Integrerad kultur- och samhällsdebatt är nödvändigt, vad händer med oss om man separerar detta?

No comments: