Friday, September 25, 2009

Råkade börja skriva om bibliotek

I dagens Kulturnytt (P1) fick vi höra Niclas Lindberg gå till angrepp på Göran Hägglunds debattartikel från igår på Newsmill, den där han berättar hur bibliotekarierna ska jobba: trångt i hyllorna! Lindberg säger att det ju är lite märkligt att Hägglund ena dagen går till försvar för det folk vill ha och den andra säger att biblioteken inte ska låna ut Liza Marklund. Det här är svårt och ska pratas om men det är en riktigt svår balansgång. Visst ska biblioteket erbjuda det som inte är så lättillgängligt men det är ju inte mycket värt om ingen lånar och ingen kommer till biblioteket. Och det ena utesluter inte det andra.

I det här läget blir jag lätt konspiratorisk och får för mig att Görans utopibibliotek (s0m han beskriver i debattartikeln) kommer att leda till sviktande biblioteksanvändning, svagare försvar bland befolkningen för biblioteket och därmed kan man avveckla biblioteken utan så mycket gnäll. Gratisinsitutioner - bah! Närå skojaba men jag börjar bli lite trött.

Var ju absolut inte meningen att jag skulle börja skriva om det här. Rubriken var från början: Samhällsdebatt är inte kultur. Se nästa.

No comments: