Friday, April 17, 2009

lille kamelVar det någon som undrade vad det lilla gula var för någe? Ah, the cutest thing!

2 comments:

Emma said...

Jag har alltid undrat om man får skicka tändstickor i brev.Det är fritt fram med det eller? Skulle skicka en såndär stor svensk tändsticksask en gång men ville inte riskera att åka fast i tullen.

Johannka said...

För TysklandVet inte om tändstickor räknas till pyrotekniska ämnen, dock.

I övrigt:5.1.2 Förbjudet innehåll
Följande innehåll får inte sändas med Posten
om det inte framgår av Avtalet.
• Dyrbart innehåll, t ex guld, silver, ädelstenar,
mynt, sedlar och i var mans hand gällande
värdepapper.
• Gods som kräver kyla eller värme utöver
normal transporthantering.
• Levande djur med undantag för bananflugor,
bin, blodiglar och silkesmaskar.
• Skjutvapen och vapendelar.
• Smittförande ämnen, kategori A (UN
2814, UN 2900).
• Biologiskt ämne kategori B (UN 3373)
som inte är förpackad enligt ICAO-TI och IATADGR:
s förpackningsinstruktion PI 650.
• Övriga medicinska och biologiska prover
som inte är förpackade på ett säkert sätt
(se Smittskyddsinstitutets anvisningar). Närmare
upplysningar om biologiska ämnen och
förpackningar lämnas av Smittskyddsinstitutet,
171 82 Solna, 08-457 23 00,
www.smittskyddsinstitutet.se., eller av
Posten Kundtjänst, se p 19.