Monday, May 31, 2010

Ship to Gaza-demonstration, GBG


Nyss hemkommen från en protestmanifestation mot den israeliska attacken på Ship to Gaza-båtarna. Lite nervös var jag innan, det var länge sedan jag var på en demonstration och skräcken under GBG01 sitter kvar i kroppsminnet. Och jag gillar inte konflikter, för att säga det milt.

På det stora hela är jag mycket imponerad och nöjd över hur det avlöpte. Några försökte bua ut representanten från moderaterna men lyckades inte. Några verkade aggressivare än andra och ville mest skrika. Men de var inte så många. Och trots att jag överhuvudtaget känner mig obekväm i ett skanderande av "Israel – mördare" så är jag glad att så många olika parter fick komma till tals, moderater, kommunister, kristna, muslimer, judar m fl. Talen var överlag ödmjuka och bra och framför allt utan större störningar.

Bara man nuddar vid Israel-Palestinakonflikten riskerar man storbrand, jag känner inte till en känsligare fråga. Det är nästan så att jag blir religiös, konflikten känns evig och biblisk. Ändå gick det att ha en politisk-ekumenisk manifestation. Ändå gick det.

Andra bloggar om ,

No comments: