Tuesday, December 09, 2008

informationssökning på webben, övning 1

Vid eventuell nyfikenhet över hur långt mitt hår har blivit sedan jag flyttade hit kan man besöka min arbetsplats hemsida woho.