Thursday, May 12, 2011

Allt som inte är förbjudet är önskvärt



Det är ju inte ovanligt att Jan Björklund kör sitt eget race och struntar i forskning. Den här gången manifesterar han sitt kunskapsförakt och fullständiga brist på förtroende för relevant expertis på ett flagrant sätt. Jag. Blir. Så. Trött.

Men förutom det då, sakfrågan:
Det som slår mig mest är att i varje uttalande från Björklund om både betyg från tidig ålder och skolk i betyget verkar han tro att skolan är totalt oförmögen till kommunikation med hemmet annat än via myndighetsutövning dvs betyg.

Att skolket inte skrivs in i betyget, något som alltså flera tunga remissinstanser motsatt sig, betyder ju knappast att "man kan komma och gå som man vill", det är ju snarast ett mycket konstigt sätt att se på verkligheten.

No comments: